สถานีวิทยุกระจายเสียง 934 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา FM 88.75 MHz วิทยุออนไลน์ www.rbs934.rtarf.mi.th