ผู้บัญชาการทหารสูงสุดตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานช่วยเหลือฟื้นฟูหลังสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายของสำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

 
 
 
website counter
 
นพค.11 สนภ.1 นทพ.
นพค.12 สนภ.1 นทพ.
นพค.13 สนภ.1 นทพ.
นพค.14 สนภ.1 นทพ.
นพค.15 สนภ.1 นทพ.
นพค.16 สนภ.1 นทพ.